Services – Apotheek De Linge – Opheusden

Apotheek De Linge

Dokter G. van Empelstraat 17 4043 LZ Opheusden Tel:0488-442544 / 0488-412999 (Dodewaard) Fax:0488-442554 / 0488-410999 (Dodewaard)

Services

Nieuwe patiënten

Wanneer u een nieuwe patiënt bent in onze apotheek zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst.
Een aantal gegevens zijn daarbij voor u en ons van belang:

persoonsgegevens van u en en uw eventuele gezinsleden
verzekeringsgegevens ten behoeve van declaraties
geneesmiddelen die (chronisch) worden gebruikt (zo mogelijk een overzicht daarvan van uw vorige apotheek)
sommige medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van uw geneesmiddelgebruik zoals zwangerschap, overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen.

Recepten

Recepten die u aanbiedt in de apotheek worden als regel direct gereedgemaakt en meegegeven.
Soms zijn de middelen niet of onvoldoende voorradig. In dat geval wordt met u overlegd of u reeds een deel mee wilt nemen of dat u alle middelen tegelijkertijd wenst te ontvangen. Middelen die besteld moeten worden zijn in principe de volgende dag na 15.00 uur in de apotheek af te halen. Homeopatische en alternatieve produkten vereisen meestal 5-10 dagen besteltijd.

Als u met uw recept geneesmiddelen haalt in de apotheek zult u merken dat wij vaak gegevens bij u navragen.
Ook moet u soms enige tijd wachten tot uw recept gereed is.
Dat heeft te maken met de diverse aktiviteiten die wij moeten uitvoeren met uw recept.
Deze omvatten onder andere de navolgende:
controle van de persoonsgegevens

  • controle van de receptgegevens
  • verwerken van een recept via de computer
  • controleren of uw nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel aktie ondernemen (overleggen met u, met de arts en/of intern met de apotheker)
  • gereedmaken van de voorgeschreven middelen
  • de receptverwerking laten controleren door een tweede assistente of de apotheker
  • zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken
  • declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke).

Veilig medicijngebruik

Samen met uw (huis)arts of specialist zorgen wij ervoor dat uw geneesmiddelen voor u zo effectief, correct en veilig mogelijk zijn. Wij houden bij welke geneesmiddelen u gebruikt of gebruikt heeft (uw medicatiehistorie) en of die elkaar verdragen. Ook controleren wij of uw eventuele gezondheidsproblemen het veilig gebruik van geneesmiddelgebruik kunnen beïnvloeden (zwangerschap, overgevoeligheden, aandoeningen en ziektes). Wanneer u ons daarover informeert kunnen wij onze zorg voor u verder verbeteren.

Privacy

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, net name daar waar het uw medische
gegevens betreft. Gezamenlijk met een aantal apotheken en huisartsen zijn wij geautomatiseerd.
Hierop is een privacyreglement voor alle betrokkenen van toepassing die is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen.Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend
gebruikt in het kader van uw behandeling met geneesmiddelen, controle op de veiligheid en correctheid
daarvan en voor het declararen van de kosten ervan bij uw zorgverzekeraar of bij uzelf.
Het verstrekken van uw medicatiegegevens aan derden (zoals specialisten, ziekenhuizen, apotheken en
dergelijke) gebeurt als regel alleen met uw instemming.

Bezorgregeling

Wanneer u om gezondheidsredenen niet in staat bent om zelf uw geneesmiddelen bij de apotheek
af te halen en u niemand in uw directe omgeving heeft die dat voor u kan of wil doen, is de apotheek bereid om
deze bij u te bezorgen. U kunt daarover met ons afspraken maken.
Eventueel geeft uw huisarts via uw recept aan of bezorgen om medische redenen gewenst is.

Levering op rekening of tegen contante betaling

De apotheek levert receptgeneesmiddelen alleen op rekening, indien u instemt met automatische incasso. U kunt een verklaring tekenen waarop u ons machtigt het bedrag van uw bank- of girorekening te incasseren. Handverkoopmiddelen worden als regel niet op rekening verstrekt. U kunt in de apotheek pinnen of kontant afrekenen.

Generieke geneesmiddelen en parallelle geneesmiddelen

Wij werken mee met verzekeraars en overheid om de kosten van geneesmiddelen zo beperkt mogelijk te
houden.
Zij vragen van ons om zo doelmatig mogelijk af te leveren.
(Huis)artsen schrijven al zoveel mogelijk voor op de naam van de werkzame stoffen en wij leveren onder die
naam af zodra een middel zo beschikbaar is.
Eveneens uit kostenoverwegingen leveren wij soms identieke geneesmiddelen uit andere EU landen af
(dit heet parallelimport). Graag geven wij u hierover tekst en uitleg als u dat wenst.

Speciale bestellingen

De apotheek kan niet alle middelen — met name alternatieve en homeopatische middelen — in voorraad
hebben.
Daarvoor zijn er teveel in omloop. Het kan dan ook voorkomen dat u ons vraagt om bepaalde middelen
voor u te bestellen. Op verzoek doen wij dit voor u.